BESTILLINGSBETINGELSER FOR BABYSCREEN

1. Om vilkårene

1.1 Babyscreen tilbyder sundhedsydelser i form af analyser indenfor fertilitet og fosterdiagnostikk (“Services”). Tidsbestilling for tjenester kan foretages på www.babyscreen.se (“hjemmesiden”). Disse reservationsvilkår og -betingelser (“Vilkår”) gælder for alle reservationer foretaget på Hjemmesiden.

1.2 Når du bestiller en tid, indgår du en aftale med Babyscreen Sweden AB, med organisationsnummer 559328–3418 og adresse Kungsgatan 32, 411 19 Gøteborg (“Babyscreen”, “os” eller “vi”).

1.3 Hvis du har spørgsmål om disse vilkår eller vores tjenester, bedes du kontakte os. Du kan kontakte os på info@babyscreen.se.

2. Tidsbestilling

2.1 På Hjemmesiden vælger du hvilket tidspunkt og på hvilken klinik du ønsker at udføre Tjenesten. For at gennemføre reservationen skal du acceptere vilkårene og betingelserne.

2.2 Når du har gennemført reservationen, sender vi dig en reservationsbekræftelse hurtigst muligt via e-mail. Bookingbekræftelsen betyder, at der er indgået en bindende aftale om tidsbestilling. Vi anbefaler, at du gemmer reservationsbekræftelsen for at lette eventuelle kontakter med os.

3. Pris og betaling

3.1 Du betaler for Tjenesten i forbindelse med dit besøg på klinikken. De betalingsmuligheder, vi tilbyder, vises på hjemmesiden. Prisen du skal betale er altid oplyst på Hjemmesiden i forbindelse med din booking. Prisen på Hjemmesiden inkluderer gældende moms.

3.2 Hvis prisen eller oplysningerne om en Tjeneste anført på Hjemmesiden er forkerte, og du indså eller burde have indset dette, vil prisen eller informationen ikke gælde for reservationen. I sådanne tilfælde vil vi give dig besked, før Tjenesten begynder at blive udført.

4. Kampagner, rabatkoder og andre tilbud

4.1 Vi kan fra tid til anden tilbyde kampagner, rabatkoder og andre tilbud (“Tilbud”). Sådanne tilbud er kun gyldige i det tidsrum og med de betingelser, der er angivet i forbindelse med tilbuddet. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter, med mindre det udtrykkeligt er angivet på hjemmesiden.

4.2 For nogle Tilbud skal du indtaste en kode eller på anden måde aktivere det relevante Tilbud, før du gennemfører købet for at deltage i det. Ellers gælder disse Vilkår også for Tilbud.

5. Sen aflysning

Du har altid ret til at aflyse din tid. Hvis du aflyser din tid senere end 24 timer før besøget, opkræver vi 850 SEK.

6. Fortrydelsesret og fortrydelse af aftale

6.1 Du har ret til at annullere din reservation inden for 14 dage i overensstemmelse med gældende forbrugerlovgivning.

6.2 Hvis du ønsker at annullere din reservation, skal du give os besked herom ved at kontakte os på kontaktoplysningerne angivet i punkt 1.3 ovenfor, inden fortrydelsesfristen på 14 dage er udløbet. 14-dages fortrydelsesfristen begynder den dag, du gennemfører reservationen på hjemmesiden. Du kan også vælge at bruge standardformularen til at udnytte fortrydelsesretten, som Forbrugerstyrelsen har udviklet, se her. Skemaet skal sendes til os.

6.3 Hvis du annullerer din reservation, vil vi som udgangspunkt ikke debitere dig. Men hvis du ombestemmer dig senere end 24 timer før besøget, opkræver vi dig 850 SEK i henhold til vores regler for sen afbestilling.

7. Klager over bookingtjenesten

Hvis vores bookingservice på hjemmesiden ikke fungerer tilfredsstillende, eller hvis du har nogen klager, er du velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne angivet under 1.3 ovenfor.

8. Information

8.1 Vi forbeholder os retten til fulde bookinger og eventuelle billed- eller typografiske fejl på hjemmesiden, i annoncer eller andet markedsføringsmateriale og beskrivelser af vores tjenester. Vi har ret til at rette sådanne fejl, ændre eller opdatere oplysningerne på hjemmesiden og til løbende at implementere ændringer og forbedringer på hjemmesiden. Indholdet på hjemmesiden er ikke sundhedsrådgivning, men er kun en beskrivelse af de tjenester, vi tilbyder.

8.2 Hjemmesiden og alt dens indhold ejes af Babyscreen eller, hvor det er relevant, af vores licensgivere. Oplysningerne på hjemmesiden er beskyttet af blandt andet immaterielle rettigheder. Det betyder, at du ikke må kopiere eller bruge varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkter og andet indhold uden vores forudgående skriftlige godkendelse.

9. Force Majeure

Hvis vi ikke er i stand til at opfylde vores forpligtelser over for dig, eller hvis opfyldelsen af vores forpligtelser er væsentligt hæmmet på grund af omstændigheder uden for vores kontrol, såsom for eksempel krig og naturkatastrofer, har vi ingen forpligtelse til at opfylde vores forpligtelser i det tidsrum, som disse omstændigheder sidst. Du har dog altid ret til at udøve dine rettigheder i henhold til ufravigelig forbrugerlovgivning.

10. Ændringer og opgaver

10.1 Vi kan ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, men de reservationsbetingelser, som du accepterede på tidspunktet for din reservation, vil altid gælde for den pågældende reservation. Alle ændringer vil blive afspejlet i den seneste offentliggjorte version af vilkårene på hjemmesiden. De nye betingelser vil gælde for dig, når du har accepteret Betingelserne, det vil sige i forbindelse med at foretage en ny booking på Hjemmesiden.

10.2 Vi har ret til at overdrage alle eller dele af vores rettigheder og forpligtelser til tredjeparter uden dit forudgående samtykke.

11. Gældende lov og tvister

11.1 Disse vilkår og betingelser skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med svensk lov.

11.2 Hvis du har spørgsmål eller klager, er du velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne angivet under punkt 1.3 ovenfor.

11.3 Hvis du har en klage over noget, der er knyttet til disse vilkår og betingelser, kan du kontakte det generelle klagenævn (ARN) via www.arn.se eller pr. post til Box 174, 101 23 Stockholm. I tilfælde af en tvist følger vi ARNs anbefalinger. ARN forsøger dog ikke tvister vedrørende udførelsen af sundhedsydelser.

11.4 Som forbruger har du også mulighed for at klage via EU’s webbaserede platform for tvistbilæggelse, som du kan nå via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.5 Uanset hvad der er anført ovenfor, kan eventuelle tvister også afgøres ved enhver kompetent domstol.

____________________
Vilkårene blev fastsat af Babyscreen den 31-01-2022