NIPT
Non-Invasive Prenatal Test

Tjanster Rityta 1 3
Vi tilbyder den mest moderne analysemetode til den mest overkommelige mulighed.
Vores mål er at gøre NIPT tilgængeligt for flere kvinder gennem en
state-of-the-art NIPT platform, høj kundeservice og professionel rådgivning.

NIPT

NIPT analyserer risikoen for de tre mest almindelige kromosomafvigelser samt det fremtidige barns køn.

Prøveudtagning er risikofri og udføres tidligst ved 10+0 ugers graviditet.

Vi har etableret nationale henvisningsveje for alle patienter, der er registreret i Sverige.
OBS! Hvis du bor i et andet land, kan vi ikke garantere henvisning til den rette myndighed ved øget risiko for kromosomafvigelser.

Ett ultraljud utförs på gravid kvinna
Flowchart_Dansk

Vanadis® NIPT - Næste generation af fosterdiagnostik

Tjanster Rityta 1 3

Vanadis® NIPT er en ny svensk-udviklet, state-of-the-art NIPT platform.

I modsætning til ældre NIPT-platforme har den en fuldautomatiseret proces, dvs
omkostningseffektiv og sænker på grund af sin høje præcision antallet af uanalyserbare svar
med 85-90 % uden at sænke detektionshastigheden.

Dette er muligt på grund af banebrydende ny molekylær forskningsteknologi med avancerede sonder
og nanofiltre, der muliggør analyse af hvert enkelt kromosomfragment

Analysen aflæser cellefrit DNA fra fosteret i moderens blod.
Ingen sekventering af hele DNA’et udføres, men kun
screening for trisomi 13, 18, 21 og køn (gratis mulighed).

Babyscreen er stolte af at være den første klinik i Skandinavien, der tilbyder Vanadis® NIPT.

Om NIPT og kromosomafvigelser

Normalt får vi 23 kromosomer fra moderen og 23 fra faderen, og der dannes 23 kromosompar – 46 kromosomer, der findes i hver celle i hele kroppen. Nogle gange går der noget galt under befrugtning/celledeling, og der kommer en ekstra kopi af et kromosom på et af kromosomparrene – det kaldes en trisomi, altså 3 kromosomer i stedet for 2, en disomi, som det normalt skal være.

NIPT - Små fragment av fetalt DNA cirkulerar i moderns blodomlopp. Fetalt DNA kan analyseras från ett blodprov för att bedöma risk för kromosomavvikelse

Vanadis® NIPT er en svensk-udviklet NIPT-metode, der kom på markedet i 2019. I modsætning til ældre NIPT-platforme har den en fuldautomatiseret proces, der er omkostningseffektiv og på grund af sin høje præcision reducerer antallet af uanalyserbare svar med 85- 90 % sammenlignet med platforme, der er afhængige af en estimeret fosterfraktion på mindst 4 % for at give svar (Harmony et al.). Kort sagt analyserer Vanadis-metoden forholdet mellem de forskellige kromosomer fra det cellefrie DNA, sammenligner med andre prøver fra samme analyserunde og udfører forskellige statistiske beregninger på informationen.

Som ved andre NIPT-undersøgelser udtages en venøs blodprøve fra den vordende mor, tidligst i graviditetsuge 10+0.

Vanadis® NIPT analyserer de tre mest almindelige kromosomafvigelser (T13, T18, T21) samt det fremtidige barns køn (gratis mulighed).

Hos Babyscreen® ønsker vi at få lavet en ultralyd før NIPT-testen, så vi ved at fosteret er i live, at graviditeten er på det rigtige sted og vi ved hvor mange fostre der er.
Hvis du ikke har fået lavet en ultralyd, kan Babyscreens® klinikker tilbyde kombinerede ydelser med NIPT og Ultralyd (jf. Babyscreen klinik vs tilsluttet prøveudtagningssted). Vi anbefaler, at ultralyden ikke er ældre end en uge, når du laver din NIPT-test.
Ultralyd hos Babyscreen® udføres af en erfaren ultralydsuddannet jordemoder eller læge på de nyeste Ultralydsapparater, der er tilgængelige på markedet med 3D/4D-teknologi.
Under undersøgelsen tages billeder/film, som sendes direkte til patientens mobiltelefon med Tricefy® – et moderne patientsikkert billedhåndteringssystem.
Blodprøven til NIPT tages derefter i to rør, der mærkes og sendes afidentificeret til et PerkinElmer®-tilknyttet laboratorium i Sverige. Et rør er til overs.
Svaret på NIPT er binært. Der er lav risiko eller forhøjet risiko. Ingen andre svar. Hvis risikoen er lav, vil du modtage en e-mail med et link, der kan downloades. Linket indeholder en forenklet svarrapport fra Babyscreen, der er let at forstå. Der præsenteres kønnet (gratis mulighed) som en QR-kode. Den skal åbnes separat for at se resultatet af kønsanalysen. En kønskromosombestemmelse foretages via analyse af Y-kromosomet, som kun findes hos mandlige fostre. Hvis der er to fostre, og der påvises et Y-kromosom i blodprøven, betyder det, at mindst et af fostrene er hankøn. Resultatet kan vises som en overraskelsesvideo, du kan se sammen med familie/venner eller kun i tekstform. Du vælger selv, når du klikker på linket. Resultatvideoen har et link, der kan deles med personer, der ikke kan være fysisk til stede, hvis du ønsker at lave en begivenhed af afsløringen.

På NIPT resultatrapporten præsenteres også en beregnet risiko i % for hver trisomi. Selve tallet er underordnet resultatet. Hvis det er lav risiko, er det lav risiko. Ved øget risiko ringer vores gynækolog altid efter råd, information og hjælper med en eventuel henvisning til næste instans, inden vi sender resultaterne ud (OBS! Bor du ikke i Sverige, kan vi ikke garantere, at vi kan arrangere en henvisning ). Du er aldrig alene med et positivt svar.
Hvis vi skal bruge reserverøret, ringer vi også. I enkelte tilfælde skal der muligvis tages en ny prøve – så ringer vi også. Hvis nogen ringer, er det ikke sikkert, der er noget galt, vi skal måske bare have en ny prøve.
Svartiden er omkring 10 arbejdsdage (prøvedagen er dag nul). Dette skyldes, at NIPT-testene køres i batches på mindst 40 prøver. De kan ikke køres én efter én. En kørsel tager 3-4 dage afhængig af antallet af prøver. Lidt afhængig af hvornår prøven ankommer til laboratoriet, kan responstiden variere. I tilfælde af forsinkelse kommunikerer vi via e-mail. Analyseresultater eller meddelelse om eventuel forsinkelse udsendes hverdag 10. Normalt om aftenen.

De fleste NIPT-assays på markedet bruger PCR-baserede avancerede sekventeringsplatforme, som både er teknisk vanskelige og dyrere for laboratorier at håndtere. Disse har også lavere præcision, hvilket giver høje omkostninger for klinikkerne og dermed i sidste ende også for de kvinder/par, der efterspørger analysen. Lav præcision betyder, at mange kvinder ikke kan få testresultater, skal gentage deres prøver, og laboratoriet skal gentage analyserne. Det kan give unødig bekymring. Vanadis NIPT giver svar med >85 %  mere end traditionelle platforme, der er afhængige af en føtal fraktion på 4 % for at kunne give svar. Ingen call rate er 0,9-1,5% efter analyse af det første rør og 0,02-0,12% efter analyse af begge rør. Analyse af rør to giver resultater til >85 % af dem, der får et nej-kald i første kørsel.

Her kan du læse en sammenlignende undersøgelse mellem Harmony® NIPT og Vanadis® NIPT fra

American Journal of Obstetrics and Gynecology 2022

Detaljer om forskellene mellem Vanadis® og traditionel NIPT findes også i

denne artikel fra Nature

 

 • Graviditet med mere end 2 fostre
 • Trisomi hos moderen
  Mor med kræft
 • Blodtransfusion på kort sigt (4 måneder)
 • Før graviditetsuge 10+0
 • Moderlig mosaicisme
 • Delvis trisomi
 • Mors organtransplantation
 • Forsvindende tvilling
 • Løbende behandling med IVIG
 • Modtaget knoglemarvstransplantation
 • Anden tilstand med tilstedeværelse af eksternt DNA hos moderen

DENNE FARE ER UNDER REDIGERING)
NIPT er den sikreste, risikofri test, du kan lave for at kontrollere for kromosomafvigelser. Prøveudtagningen er sikker for moderen og fosteret.
Vanadis NIPT er en platform med meget høj præcision*, hvilket betyder, at kun omkring 0,05 % – 0,12 % (3-12/10.000) af alle kvinder ikke kan få svar på deres NIPT-analyse (efter analyse af to rør).

Analysens udførelse kan beskrives på forskellige måder. De mest almindelige dimensioner er sensitivitet, specificitet, PPV och NPV.


Data er altid forskellige i forskellige undersøgelser, og vi præsenterer derfor præstationen i forskellige tabeller. Som grundlag for, hvor almindelige de forskellige kromosomafvigelser er i Europa (Prevalens), har vi brugt en reference fra Wellesley D et al. 

Specificitet: I graviditeter, der har et negativt svar på en kromosomabnormitet, viser Vanadis NIPT det korrekte resultat for*:

 • T21 – Downs syndrom i 99,8% av fallen
 • T18 – Edwards syndrom i 99,99% av fallen
 • T13 – Pataus syndrom i 99,99% av fallen
 • Falskt negativa svar är ca 1-3 på 10 000.

 

I graviditeter, der har en positiv respons (sensitivitet) for en kromosomafvigelse, giver Vanadis NIPT resultater for >99,9 % af disse.
Dog forekommer falske positiver med alle NIPT-platforme. Det skyldes, at vi måler DNA fra moderkagen. Man kan derfor have trisomier i moderkagen, men fosteret kan være upåvirket. NIPT kan ikke skelne mellem disse forhold. Ved positive svar anbefales det derfor, hvis det ønskes, at gå videre med invasiv prøvetagning – altså analyse af fostervand eller placenta. Disse tests er ikke risikofrie og medfører en vis risiko for abort, så du ønsker ikke at gøre dem unødigt, men de er mere sikre.

NIPT skærmer til samme forhold som KUB, men har højere præcision. Derudover screener NIPT for barnets køn, hvis det ønskes.
Kønsscreening kan ellers ske med ultralyd – tidligst fra v 18 – ca 80% sikkert. NIPT-skærme til køn fra v 10+0 – 98,6-99,5 % sikker.
En KUB-test giver et falsk negativt svar for kromosomafvigelser, det vil sige, at testen siger, at alt er i orden, når fosteret er påvirket, hos omkring 17 % af de fostre, der rent faktisk er syge. Falske positive svar er omkring 5 %. (Ref: Padula et al.)
*(Referencedata er inkluderet fra tre nye endnu upublicerede studier fra Canada, USA og Frankrig på Vanadis platformen. Alle tre studier er fra uvalgt patientmateriale og på ca. 7000 patienter hver. Studiet fra Frankrig indeholder data fra tvillingegraviditeter)En ultralyd i tæt forbindelse med NIPT-prøvetagningen er vigtig, fordi man med ultralyd kan vurdere både antallet af fostre og hvor langt hen ad graviditeten er. Derudover bekræftes det, at graviditeten er i live, korrekt placeret og tilstrækkeligt fremskreden til, at NIPT kan lade sig gøre.
Bemærk, at NIPT-svaret derfor ikke kan påvise, om graviditeten for nylig er stoppet, om kvinden har haft en spontan abort eller en såkaldt missed abort, noget som den gravide ikke selv behøver at være opmærksom på.
En føtal ultralyd er en fuldstændig harmløs undersøgelse.

En NIPT, der tages, når man ikke ved alt om graviditeten, kan give falsk tryghed.
Eksempel 1: Patienten mener, at graviditeten er ældre end uge 10+0, men fosterets alder er væsentligt yngre. NIPT giver svar – men svaret er ikke så pålideligt, hvilket kan give sen diagnose ved kromosomafvigelser.
Eksempel 2: Graviditeten udvikler sig ikke længere. Foster-DNA er stadig i moderens blod, og der vil stadig blive opnået respons på NIPT, hvilket kan give falsk sikkerhed.
Eksempel 3: NIPT viser, at fosteret sandsynligvis er en dreng. Der kan være tale om to fostre, som man ikke ved, hvis der ikke laves ultralyd. I et sådant tilfælde siger svaret kun, at mindst et af fostrene sandsynligvis er hankøn.
Ultralyd anbefales +/- 7 dage fra prøvetagning til NIPT.

Det skyldes, at man med høj sikkerhed vil vide, at der er tilstrækkelig meget DNA fra fosteret i den gravides blodbane, så analysen kan udføres med et pålideligt resultat.

NIPT (non-invasive prenatal testing) er den mest moderne og pålidelige screeningsmetode, der findes på markedet for de mest almindelige kromosomafvigelser, der er kompatible med livet, men er stadig ikke så præcis, at den er diagnostisk/altid fuldstændig præcis i sine udsagn. Det er en risikovurdering.
Det betyder, at både såkaldt falsk positive og falsk negative reaktioner forekommer, selvom det er meget sjældent.

Et falsk-positivt svar betyder, at en højrisiko NIPT-test viser sig at være forkert efter yderligere undersøgelse; den undersøgte graviditet var ikke påvirket af en kromosomal abnormitet. Det betyder, at eventuelle endelige beslutninger vedrørende graviditeten ikke udelukkende bør baseres på et NIPT-svar. Hovedårsagen til falske positiver er, at NIPT analyserer DNA fra moderkagen. Kromosomafvigelser kan således opstå i moderkagen, selvom fosteret er sundt. Dette sker i størrelsesordenen 1/1.000.
Et falsk negativt svar betyder det modsatte; en NIPT-analyse viser sig at være lavrisiko, men på trods af dette viser det sig, at barnet er ramt af en af ​​de undersøgte kromosomafvigelser. Baseret på nuværende viden er dette meget usædvanligt og forekommer i størrelsesordenen 1/10.000.

Testen kan også screene for køn. Derefter søges tilstedeværelsen af ​​Y-kromosomet, som findes i mandlige fostre. Screening er 99,5 % sikker. Hvis graviditeten indeholder mere end ét foster, kan analysen screene for tilstedeværelsen af ​​en dreng i graviditeten, men kan ikke fastslå, hvor mange hanfostre, der er.
Vanadis NIPT vurderer risikoen for trisomi 13, 18 og 21, som er de mest almindelige former for kromosomafvigelser.

En rosa ikon-illustration av en DNA-sträng inuti ett ägg

Fakta

Vanadis® NIPT er den nyeste teknologiske NIPT-platform, som i modsætning til andre NIPT-metoder er baseret på såkaldt Rolling Circle Replication. Vanadis® NIPT bruger ikke PCR til analyse, hvilket gør processen hurtigere, sikrere (højere præcision) og billigere.
NIPT (Non-Invasive Fetal Diagnostics) er en undersøgelse, der udføres i stedet for KUB (Kombineret Ultralyd og Blodprøve). NIPT er den sikreste risikofri metode til diagnosticering af kromosomafvigelser. NIPT kan laves fra uge 10+0 og udføres via en almindelig blodprøve hos moderen.